třída 1.B

  • ZŠ Třebízského v síti

  • Třídní učitel: Anna Votavová
  • Domovská účebna:
  • Počet žáků: ?

Aktuality z třídy 1.B

Týdenní plány

Týdenní plány obsahují probíranou látku v daném týdnu a související domácí úkoly

 

Seznam vyučujících

Předmět [zkratka] Jméno učitele E-mail na učitele Počet vyučovaných hodin