Aktuality

  • ZŠ Třebízského v síti

Vrácení poplatků za ŠD a ŠK

Datum: 19. června 2020 Autor: Kuzní­ková Kategorie: Oznámení rodičům

Vážení rodiče "družinových" dětí,

protože nebyla od března možnost pobytu dětí ve školní družině nebo ve školním klubu, náleží vám vrácení poplatků za toto období. Pro zjednodušení výpočtu nebudeme započítávat dva dny, které děti v březnu absolvovaly. Proto vám náleží vrátit 4 x 150 Kč. Celkem tedy 600 Kč. Navrhuji převést tyto prostředky do dalšího školního roku na období září až prosinec 2020. Pokud již někdo neplánuje umístit dítě do družiny nebo do školního klubu nebo trvá na vrácení hotovosti, sdělte toto, prosím, paní vedoucí družiny a klubu na mail: slavickova@trebizskeho.cz. Na tento mail zašlete i zprávu, že souhlasíte s převodem peněz na další období.

Děkuji.

Dagmar Kuzníková