Aktuality

  • ZŠ Třebízského v síti

Informace k prevenci před koronavirem

Datum: 28. února 2020 Autor: Kuzní­ková Kategorie: Oznámení rodičům

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

v souvislosti se šířením virového onemocnění způsobeného novým typem koronaviru
(Covid - 19) se na Vás obracím s informacemi, jak snížit možnost přenosu infekčního
agens a omezení výskytu onemocnění:

1. k dnešnímu dni (28.02.2020) nebyl ve Středočeském kraji ani v České
republice zaznamenám žádný potvrzený případ onemocnění způsobené novým typem
koronaviru,

2. základní prevencí této infekční nemoci je dodržování základních
hygienických návyků, tedy hygieny rukou, etikety kýchání, nezdržování se v
prostorech s velkým počtem osob, pestrá strava a dostatečný přísun vitamínů,

3. v případě, že se žáci nebo studenti Vaší školy vrací po jarních prázdninách
z lyžování v horských oblastech Itálie z oblasti Benátska a Lombardie, ať ihned po
návratu kontaktují územní pracoviště Krajské hygienické stanice Středočeského kraje
podle místa bydliště.

Jako edukační pomůcku si Vám v příloze dovolujeme zaslat informační leták, který
vydal Státní zdravotní ústav. Jeho zveřejnění doporučujeme vyvěšením na veřejných
místech v prostorách školy.


S pozdravem

[http://intranet2.kr-stredocesky.int/nastenka_uradu/Elektronicke_vzory/e-mail%20JPG.jpg]

PhDr. Alois Surynek, Ph.D.
vedoucí Odboru školství
Krajského úřadu Středočeského kraje
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
surynek@kr-s.cz

Zobrazit přílohu